Hund som resurs

Hundar som resurs för människor har alltid intresserat mig och jag tror starkt på hunden som motivator för att nå ett mer självständigt och meningsfullt leverne.
 
Förutom att arbeta som resurshundförare arbetar jag som leg. sjuksköterska. Det är ett arbete jag trivs ypperligt med och jag är glad att jag kan kombinera mina kunskaper som sjuksköterska med arbetet som resurshundförare. 
 
Att arbeta som resurshundförare innebär att jag använder mig av hunden som motivator för hälsofrämjande arbete. Det är deltagarens behov som styr målet och träningen baseras på Socialstyrelsens riktlinjer för användning av hundar i vård och omsorg.
 
Som resurshundförare  arbetar jag tillsammans med människor som har behov av extra motivation för att nå sina mål -då genom hundassisterade aktiviteter. Fokus är människan. Hunden agerar alltså som ett redskap för att nå de individuella mål som vi satt upp. Jag utgår från en träningsplan som sätts upp tillsammans med deltagaren. Vi tränar individanpassat och använder personens styrkor för att övervinna eller kompensera de hinder eller bortfall som finns. Målgruppen är barn, vuxna och äldre som har särskilda behov av rehabilitering eller habilitering. 


Vill du veta mer eller är instresserad av hundassisterad träning så kontakta mig via mail eller telefon.

 
Sedan 2015 arbetar jag som lärare tillsammans med Jenny Wibäck, Sara Andersson och Eleore Mohlin och tillsammans driver vi den kommunala  utbildningen "Arbete med hund", där man bland annat utbildar nya resurshundförare. Läs mer här.
 

Bild från träning tillsammans med duktiga Jenny och hennes hund. Jenny drabbades av en stroke och vi tränade här tillsammans med hennes hund för att bygga upp bl.a. fin-och grovmotorik. Träningen bedrevs i inomhushallen Lotushallen utanför Halmstad. 

 Bilder på Bole samt Maries hundassisterade träning i Lotushallen: