Hundträning och hundträningsfilosofi

Min regel inom hundträning är att båda ska ha roligt och det ska aldrig kännas som ett tvång. Det är något som ska göras i samspel med hunden, inte på befallning av mig. Vi är lika viktiga spelare på plan båda två, dock med lite olika uppgifter.
 
Jag använder mig av positiv förstärkning och det jag premierar mest är en positiv attityd från hundens sida och att hunden är en del av teamet, och att berikningen ska komma från båda sidor. Mitt ansvar är att hunden trivs på lydnadsplanen och har roligt. 
 
I hundträning är det viktigt att ha rätt målbild och rätt träningsläge för just den specifika hunden och den specifika uppgiften vi ska genomföra. Först då kan jag var rättvis mot min hund. För att träningen ska vara lustfylld arbetar jag mycket med belöningsvariation samt är noga med belöningsplacering. Jag tror inte på att det finns en regelbok hur hundar ska träna olika saker utan precis som med människor är hundar olika och behov och motivation kan se väldigt olika ut. För mig handlar det om att individanpassa träningen och hitta de metoder som passar just den hunden och den specifika föraren. 
 
Jag tror inte heller att det finns hundar "som inte kan lära sig", i de fallen tror jag bara att vi tvåbenta har varit för otydliga med att berätta vad det är vi vill att hunden skall göra. Antingen har vi gått för fort fram eller krävt för mycket i den stunden. Möjligtvis finns det "hundar som inte vill lära sig", men det kan nog snarare bero på att vi inte lyckats motivera dem tillräckligt för uppgiften.