Utbildning

Högskoleutbildning till legitimerad sjuksköterska, en 3-årig utbildning där det  bl.a. ingår pedagogik, etik, psykologi, farmakologi, medicinsk vetenskap, samhälls-och beteendevetenskap, sjukdomslära, vetenskaplig teori och metod, humanbiologi, mikrobiologi och vårdhygien, metodik och klinisk omvårdnad. 

Diplomerad resurshundförare, en 1-årig utbildning som heter "Arbete med hund". Läs mer om utbildningen här.  

Diplomerad tävlingslydnadsinstruktör  (examinator Jenny Wibäck).

Inom SBK utbildad instruktör och håller kurser inom valp-allmänlydnad samt tävlingslydnad. 

Licensierad tävlingsledare inom SBK.

1-årig tränarutbildning -klickerträning samt nosework. Lärare Jenny Wibäck.

Certifierad SNWK Nose Work instruktör

 

I utbildningen  "Arbete med hund" blev jag headhuntad och kommer med start 2015 ingå som lärare och  leda kursen "Grundläggande vård och omsorg", samt medverka i "Träning av hund".  

 

Jag försöker ständigt uppdatera min kunskap och går på diverse föreläsningar och kurser som hålls av duktiga hundtränare eller forskare.

(Några att nämna; Maria Brandel, Tobias Gustavsson, Per Jensen, Lars Fält)